lauantai 28.1.2023 | 19:45
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Hallinto-oikeus jätti Pyhäjärvelle suunnitteilla olevan kiertotalousterminaalin poikkeuslupavalituksen tutkimatta

Satu Kangas-Viljamäki
Pe 25.11.2022 klo 06:15

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen GRK Infra Oyj:n kiertotalousterminaalin poikkeuslupa-asiassa: hallinto-oikeus jätti lupaa koskevan valituksen tutkimatta.

Hallinto-oikeus perustelee tutkimatta jättämistään sillä, ettei valittajilla on kyseisessä asiassa valituslupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 1 momentin mukaan valitusoikeus poikkeamispäätöksestä on joko viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa tai sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Lisäksi pykälän 5-7 kohdassa on säädetty kunnan, naapurikunnan, eräiden rekisteröityjen yhdistysten ja viranomaisten valitusoikeudesta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Rakennushankkeessa on kysymys kiertotalousterminaalin rakentamisesta Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevien tilojen 626-402-119-78, 626-402-32-370 ja 626-402-32-119 alueelle. Alueella voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikka on osoitettu pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

#