keskiviikko 26.1.2022 | 22:36
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kärsämäkisen Tracegrown tuotantoprosessissa ei jätteitä synny – Kesäkuussa sijoitus ja lokakuussa Agri-INNO 2021-palkinto

Outi Levä
To 25.11.2021 klo 18:00

Kärsämäellä toimiva Tracegrow Oy valmistaa alkaliparistomurskeesta patentoidulla prosessilla hivenravinnelannoitteita. Yrityksellä on myös koetuotannossa sinkkielektrolyysiprosessista muodostuva mangaaniliete, josta on valmistettu puhdasta mangaanisulfaattiliuosta, joka soveltuu lannoitealan ja teollisuuden käyttöön. Voimassa oleva ympäristölupa sallii vastaanottaa ja käsitellä 3 000 tonnia alkalimustamassaa vuodessa, kun kertavarastointimäärä on 200 tonnia. Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin ja lauantaisin

Yritys on hakenut ympäristölupaa muutettavaksi laitoksen raaka-aineeksi vastaanotettavien jäte- ja sivutuotevirtojen osalta, jotta laitoksella voidaan prosessoida teollisuuden erilaisia jäte- ja sivuvirtoja hivenravinteita sisältäviksi puhtaiksi tuotteiksi. Vastaanotettavan jätteen kokonais- tai kertavarastointimäärää ei ole tarpeen muuttaa nykyisen ympäristöluvan mukaisista määristä. Lisäksi lupaa haetaan toiminta-ajan muuttamiseksi siten, että toimintaa voidaan harjoittaa seitsemänä päivänä viikossa vuorokauden ympäri.

– Päivityksen yhteydessä on jätteeksi luokitellun mangaanilietteen prosessoinnille haettu EoW-statusta, jolloin lopputuotteena saatavan puhtaan mangaanisufaattiliuoksen jätteeksi luokittelu päättyisi, kertoo tehdaspäällikkö Joni Rahunen.

Muiden vastaavien raaka-aineiden käsittelystä syntyvät jäännössakat ja muut mahdolliset prosessoinnista syntyvät jätteet hävittää asianmukaisesti valtuutettu toimija tai ne toimitetaan takaisin jatkohyödynnettäväksi. Rahusen mukaan tehtaan prosessissa syntyvät jätevedet pystytään kierrättämän ennalta määritettyihin prosessivaiheisiin, jolloin varsinaisesta tuotannosta ei synny lainkaan jätevesiä. Varsinainen tehtaan toiminta tapahtuu sisätiloissa, joten tulevien prosessilaajennuksien myötä melun määrä ympäristöön ei tule kasvamaan nykyisestä tasosta. Sisätiloissa tapahtuvan prosessin myötä pölynhallinta voidaan varmistaa ja rajata ympäristöstä. Liikennemäärät eivät lisäänny merkittävästi nykyisestä.

– Lupa-asiat ovat tärkeässä roolissa tuotannon kehittämisessä ja laajentamisessa. Nyt voimme käyttää useampia raaka-aineita, laajentaa tuotemääriä ja kehittää useita tuotevariaatioita. Tarkoituksena on rakentaa uusi tuotantolinja hyödyntäen olemassa olevia prosessilaitteita ja tiloja. Myös varastotilaa ollaan rakentamassa lisää, sanoo toimitusjohtaja Mikko Joensuu.

Tracegrowlla työskentelee nyt yksitoista henkilöä ja Joensuun mukaan kaksi kansainvälisen myynnin ammattilaista halutaan rekrytoida. Kesällä Taaleri Sijoitus Oy sijoitti 1,5 miljoonaa euroa Tracegrow Oy:hyn tuotannon laajentamiseen, tuoteportfolion monipuolistamiseen ja kansainvälistymiseen. Lokakuussa Tampereen Kone-Agriassa yhtiö palkittiin kiertotalousinnovaatiostaan akkujen kierrätykseen Suomen Messusäätiön rahoittamalla Maatalousalan Agri-INNO 2021 -palkinnolla.

#