torstai 4.3.2021 | 02:49
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Pyhäjärven Callio yhteistyöhön Finest Bay Area Development Oy:n kanssa – Pyhäjärven kaivoksen uusiokäyttö ja infran tuotteistaminen ottavat yhteistyösopimuksen myötä valtavan harppauksen eteenpäin

Satu Kangas-Viljamäki
La 20.2.2021 klo 11:21

Finest Bay Area Development Oy, FEBAY ja Pyhäjärven Callio ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä Pyhäjärven alueellisen kehityksen suhteen.

– Callio ja FEBAY ovat tehneet yhteistyötä Callio Fire Lab -hankkeen yhteydessä jo aiemmin, mutta varsinaisesta yhteistyösopimuksesta olemme neuvotelleen vasta lähikuukausien ajan, Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoo.

Erityisenä kehityskohteena osapuolet näkevät Pyhäsalmen kaivoksen alueen, jossa varsinainen maanalainen kaivostoiminta on päättymässä vuoden 2021 aikana. Kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos (+1400m) ja sisältää yli 100 km pitkän kaivostunneliverkoston, ja FEBAY näkee alueen kiinnostavana tunnelien ja muun maanalaisen rakentamisen testauksen alueena.

– Tulemme tekemään erilaisia tunnelin rakentamiseen liittyviä testejä ja innovaatiopilotointeja Pyhäsalmen alueella. Esimerkiksi paloturvallisuuteen, ilmavirtauksiin ja tunneliporakoneteknologiaan liittyvä käytännön testaaminen ovat tärkeitä. Isot infrahankkeet toimivat alustoina uusien teknologioiden kehitykselle ja käyttöönotolle. Lisääntyvä kaivos- ja maanalaisen rakentamisen -koulutus luovat hienon lisän kasvaviin tarpeisiin lähivuosina, sillä Tallinnan tunneliprojekti tulee työllistämään jokaisena projektivuotena noin 30 000 henkilötyövuotta, kertoo Peter Vesterbacka Finest Bay Area Development Oy:stä.

Callion ja FEBAYn yhteistyön osa-alueet ovat innovaatiot, koulutus ja yritysyhteistyö.

– Totesimme varsin nopeasti, että nämä osa-alueet sopivat yhteistyöhömme parhaiten, Kiviniemi kertoo.

Innovaatioissa yhteistyö keskittyy erityisesti kaivostoimintaan ja -teknologiaan, mutta myös muita uusiokäytön osa-alueita on tunnistettu, kuten ruoka ja liikkuminen. Innovaatiotoimintaa varten käynnistetään yrityskiihdyttämöohjelma, joka tukee yritysten kiinnittymistä Pyhäsalmen kaivosalueella toimivaan Pyhäjärven Callioon.

Koulutuksellista yhteistyötä tehdään yliopisto-, korkeakoulu- ja lukiotasoilla, jolla puolestaan vahvistetaan alueellista kehitystä. Callio ja FEBAY rakentavat erilaisia yhteistyöohjelmia eri oppilaitosten kanssa luomaan riittävä koulutuksellinen pohja Pyhäjärven alueelle. Oulun Yliopisto (Oulu Mining School), Centria AMK, Oulun AMK ja paikalliset lukiot ovat ensivaiheen tärkeimpiä koulutuskumppanuuksia.

– Esimerkiksi Oulu Mining School on hyvin pitkällä kaivosalan korkeakoulu-opetuksen kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Yhteinen tavoitteemme on järjestää koulutusta Calliossa, mutta myydä sitä ulkomaille, Kiviniemi kertoo.

Yritysyhteistyötä kehitetään FEBAY:n hankkeisiin ja verkostoon liittyen Suomen ja Viron välisen rautatietunnelin yhteistyöekosysteemin sisällä. Esimerkkinä ekosysteemikumppaneista AFRY, A-Insinöörit ja CREC/CRIG.

Yhteistyösopimus on valtava askel eteenpäin Pyhäjärven kaivoksen uusiokäytölle ja infran tuotteistamiselle.

– Sopimus mahdollistaa meille yritysyhteistyön kautta kasvua ja työpaikkoja syntyy yritysyhteistyön sekä erilaisten hankkeiden ja projektien kautta. Esimerkiksi tuotekehitykselle ja -testaukselle on kysyntää. Samalla se vahvistaa meillä jo aloitettuja hankkeita, Kiviniemi kertoo.

Callio tarjoaa eri toimijoille sen infran ja palvelut, mitä kukin heistä tarvitsee omien tuotekehitys- ja koulutusprojektiensa tekemiseen.

– Yhteistyökumppaneiden projektit ja niiden yhteistyö alueemme yrittäjien kanssa on se juttu, miksi näin kannattaa toimia. Me emme odota tästä nopeasti tulevaa jättipottia, vaan pysyvää kasvua. Sopimuksemme on toistaiseksi voimassa oleva ja sen kumpikin osapuoli näkee yhteistyössä pitkän elinkaaren, Kiviniemi sanoo.

Erinäisiä yhteistyöhankkeita on jo käynnistynyt, mutta Kiviniemi ei voi kertoa yksityisten yrittäjien asioista enempää.

– Hankkeiden kerrannaisvaikutukset muun muassa kaupungin palvelutarjontaan ja rakentamiseen riippuvat niiden työllisyysvaikutuksista. Uskon, että tämä tuo myönteistä kehitystä työllisyystilanteeseemme. Yhteistyö on jo käynnistynyt ja toiminnasta tullaan kertomaan sitä mukaan, kun ne etenevä ja osallistuvat yritykset haluavat niistä tiedottaa.

Finest Bay Area Development

FEBAY tiedottaa tekevänsä alueellisten ekosysteemien kehitystä sekä suunnittelee ja valmistelee Suomen ja Viron välisen, maailman pisimmän (103 km) vedenalaisen rautatietunnelin rakentamista. Yhtiöllä on ympäristövaikutusten arviointi käynnissä Suomessa (Finest Bay Area Development Oy, Environmental impact assessment programme (ymparisto.fi) ) ja vastaava prosessi käynnistymässä Virossa.

Tunneliprojektin budjetti on 15 miljardia euroa ja sen on arvioitu valmistuvan 2024 vuoden lopulla. Tunnelilinjan varrelle on suunniteltu neljä asemaa ja useampia tekosaaria. Hanke on yksityisesti rahoitettu.

FEBAY pyrkii kaikessa toiminnassaan YK:n kestävän tavoitteisiin. Tämä solmittu yhteistyö ja sen alle

syntyvät projektit tulevat näin ollen mittaamaan ja raportoimaan toimintaansa ja sen kehitystä

reaaliaikaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vasten

Pyhäjärven Callio

Pyhäjärven kaupungin omistama kehitysyhtiö

kehittää Pyhäsalmen kaivoksen maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin uusiokäyttöä sopimussuhteessa kiinteistönomistaja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa

#