lauantai 24.10.2020 | 05:40
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Pyhäjärven talous pysyy ruodussa – Veroprosenttien korotuksia ei tarvita

Satu Kangas-Viljamäki
To 15.10.2020 klo 14:24

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.6.2013, että elokuun lopun tilanteesta tehdään jatkossa laajempi osavuosikatsaus.

Talousarvion menot ja tulot 1.1. – 31.8.2020 ovat toteutuneet hallintotoimen, maaseutupalvelujen, sivistystoimen sekä teknisen toimen osalta vuoden 2020 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Vuodelle 2020 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 14,8 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan kunnallisveroja on kertynyt 2,2 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Vuoden 2020 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 4,5 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan yhteisöveroja on kertynyt 17,3 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 15.7.2020 voimaan tulleella lakimuutoksella 10 prosenttiyksiköllä, ja valtion jako-osuutta vastaavasti alennettiin.

Verotulojen toteutuma 31.8.2020 oli yhteensä 14 552 236 euroa, joka on 70,7 % kuluvan vuoden talousarviosta. Verotulojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 9,1 %.

– Olemme pysyneet budjetissa, mutta talous on kuitenkin pidettävä tiukalla, jotta kaupungin vuosikate pysyisi plussalla vuoden loppuun, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoo ja jatkaa:

– Tehty työ näkyy ja olen tyytyväinen etenkin kouluverkkouudistukseemme. Tämä vuosi on ensimmäinen kokonainen vuosi uudessa kouluverkossa ja pian pääsemme laskemaan kulujen todellisia toteutumia. Päättäjämme ovat tehneet hyviä päätöksiä ja sekä työntekijät että esimiehet ovat saaneet homman toimimaan. Lasten vanhemmat ovat suhtautuneet asiaan positiivisesti. He ovat kertoneet monien huolien väistyneen uudistuksen toteutumisen myötä.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle 12.10. pitämässään kokouksessa, että kaupungin tuloveroprosentti pysyy ennallaan, 21,75 prosentissa vuonna 2021. Samoin kiinteistöveroprosenttien esitetään pysyvän ennallaan.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös, että se hyväksyy varattavaksi vuoden 2021 talousarvioon 60 000 euron määrärahan kotihoidontuen kuntalisän maksamista varten ja että valtuusto päättää kuntalisän suuruudeksi 150 € / kk perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta.

Pyhäjärven kaupunginhallitus päätti sitovasti ohjeistaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymävaltuuston Pyhäjärveä edustavat jäsenet ja kuntayhtymähallituksen Pyhäjärveä edustavat jäsenet hyväksymään esitetty kuntayhtymän palvelurakenneuudistus kuntayhtymän päätöksenteossa.

#