perjantai 30.10.2020 | 00:53
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan kynästä: Hoitajien ajatuksia Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelurakenneuudistuksesta

To 15.10.2020 klo 11:48

Ppky Selänteelle on tehty ehdotus palvelurakenneuudistuksesta. Ehdotuksessa Pyhäjärvelle jäisi 25 paikkainen akuuttivuodeosasto. Sen yhteydessä olisi röntgen, osastofarmasia ja kiireetön vastaanotto.

Haapajärvelle jäisi lääkäripäivystys, jonka yhteydessä toimisivat dialyysi, välinehuolto, röntgen sekä kiireetön vastaanotto. Hammashuolto keskittyisi Haapajärvelle, minkä lisäksi suunnitteilla on liikkuva yksikkö hammashuollon palveluille.

Reisjärvelle on suunniteltu jäävän 12 paikkainen arviointiyksikkö ja kiireetön lääkärivastaanotto tarpeen mukaan. Vuorohoitoa ostettaisiin yksityisiltä tahoilta.

Edellä mainitun lisäksi on tulossa myös muita muutoksia lähitulevaisuudessa.

Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat. Uudistus koskee kaikkia ikäluokkia. Pystyisikö päivystys nykyisillä resursseilla pyörittämään kolmen kunnan kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat? Päivystyksessä tulee haasteita, kun huomataan, että asiakas ei voi palata kotiin, mutta ei ole myöskään paikkoja, minne 24/7 -hoitoa vaativat sijoitetaan. Millaisiin ratkaisuihin silloin päädytään? Laitetaanko asiakas riskillä kotiin vai siirretäänkö eri kuntayhtymään?

Kotihoidon tarkoitus on mahdollistaa kotona asumista mahdollisimman pitkään. Asiakkaat ovat pääasiassa yli 75-vuotiaita. Asiakkaiden hoito perustuu ajantasaiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään palvelutarpeen arvioinnin pohjalta.

Palvelurakenneuudistuksessa tullaan panostamaan kotihoitoon. Silloin kun kotihoidossa oleva asiakas tarvitsee lääkäriä, eikä pärjää kotona, hoitaja arvioi tilanteen ja soittaa ensihoidon tarvittaessa paikalle. Ensihoitoon turvautuminen tehdään matalalla kynnyksellä potilasturvallisuutta ajatellen, sillä hoitajalle ei ole aikaa jäädä seuraamaan ja suunnittelemaan tilannetta. Ratkaisu pitää tehdä nopeasti, koska seuraavat käynnit odottavat. Vastaavat tilanteet tulevat lisääntymään ja ne kuormittavat ensihoitoa ja sen seurauksena päivystystä.

Vaikka yksiköt suljetaan ja suunnitelma on hoitaa lähes kaikki kotiin, se ei tule aina onnistumaan. Tälläkin hetkellä osasto- ja arviointiyksiköiden paikat ovat lähes poikkeuksetta täynnä. Jos puolet nykyisistä paikoista tiputetaan pois, kotihoidon kasvattaminen ei pysty korvaamaan poistuvia asiakaspaikkoja. Potilasturvallisuus tullee heikkenemään huomattavasti. Kotihoidon kuormittavuus on jo nyt iso.

Uudistuksessa on suunniteltu, että kotisairaanhoitoon lisättäisiin neljä sairaanhoitajaa ja kuusi lähihoitajaa koko Ppky Selänteen alueelle. Se ei tuo merkittävää muutosta nykyiseen, vaikka työn määrä ja vaativuus tulee kasvamaan huomattavasti.

Kodissa tapahtuvat saattohoidot ovat lisääntymässä. Kaikkien kohdalla se ei ole mahdollista. Missä saattohoidot jatkossa hoidetaan? Kotihoito ei pysty olemaan asiakkaan luona 24/7. Kuolevan ihmisen tajunnantaso hiipuu loppuvaiheessa, eivätkä he enää siinä voi hälyttää itselleen apua. Onko inhimillistä jättää asiakas yksin kotiin kuolemaan?

Miten infektio- ja riskipotilaiden hoito kotona tulee järjestymään? Entä väkivaltaiset asiakkaat/omaiset? Miten saadaan asiakkaat ja omaiset ymmärtämään riskit, mm. eri infektioihin liittyvät tartuntariskit?

Asiakkaat tulevat vuodeosastolle aina lääkärin määräyksestä. Vuodeosasto hoitaa ympärivuorokautisesti lyhytaikaista sairaanhoidollista hoitoa vaativia potilaita. Kun hoidon tarve on arvioitu ja aloitettu/hoidettu, asiakas siirtyy hoidontarpeen mukaan yleensä joko kotiin tai arviointiyksikköön. Eli oikea ihminen, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan pätee jos ajatellaan asiaa laajemmin ja taloudellisesti.

Jos Haapajärven vuodeosasto suljetaan, paikat vähenevät 20 paikalla. Tälläkin hetkellä osastolla hoidetaan niin oman kuin naapuripaikkakunnan asiakkaita. Sairastuvuus ei vähene, vaikka potilaspaikkamäärä pienenee.

Haapajärvellä toimii dialyysiyksikkö, missä hoidetaan myös lähikuntien asiakkaita. Osasto on tärkeässä asemassa niiden asiakkaiden kohdalla, kenellä on osastohoidon tarve.

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat palvelutarpeen arviointia sekä laajempia voinnin ja toimintakyvyn arviointeja. Arviointiyksikössä asiakkaiden tilanne arvioidaan kokonaisuutena ja suunnitelmat tehdään yksilöllisesti. Jos palvelutarpeen arviointi on puutteellinen, se näkyy osaston ja päivystyksen kuormittavuutena. Yksikön asiakkaat tulevat osastolta, kotoa, päivystyksestä, erikoissairaanhoidosta tai vaativan kuntoutuksen jaksoilta. Arviointiyksiköissä on tälläkin hetkellä asiakkaita koko Selänteen alueelta.

Haapajärven arviointiyksikössä on 16 paikkaa, Reisjärvellä 12 paikkaa. Paikat ovat lähes koko ajan täynnä ja asiakkaita jonottaa niin kotona kuin osastolla. Paikkamäärät eivät vastaa edes nyt hoidon tarvetta. Arviointiyksiköissä toimii myös kotisairaala. Kummassakin yksiköissä on kehitetty kotisairaalaa niin, että aiemmin tapahtuneita siirtoja vuodeosastolle ei enää tarvita. Palvelurakenneuudistus ehdottaa, että Arviointiyksikön paikkoja jäisi 12. Riittävätkö ne todella hoitamaan koko Selänteen alueen asiakkaat?

Mistä on lähtenyt ajatus, että säästö otetaan sieltä, missä asiakunta ja palveluntarve tulevat koko ajan vain kasvamaan? Jo nyt, hoitajien, hoidettavien ja omaisten hätä on huolestuttava. Hoitajista moni on hakeutunut ja on hakeutumassa muihin kuntayhtymiin tai ovat jopa valmiita vaihtamaan alaa. On alkanut tuntua siltä, että hoitajien arvostus ja hoidon tarvitsijat unohdetaan täysin.

Ymmärrämme, että säästöjä on tehtävä. Kuulisimme mielenkiinnolla, onko nykyinen ehdotus ainoa vaihtoehto? Toivomme päättäjiltä, että tarkastelette perusteellisesti, mitä vaikutuksia ehdotettu uudistus tulisi aiheuttamaan eri ihmisryhmille.

Selänteen huolestuneet hoitajat

#