keskiviikko 3.3.2021 | 13:16
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Selänteen konsultin esitys – Haapajärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Esko Peltoniemi ottaa lukijapalstalla kantaa FCG Oy:n esitykseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennemuutoksesta

Ti 25.8.2020 klo 15:50 | päivitetty ti 15:52

Olemme saaneet lukea konsultin esityksen palvelurakennemuutoksesta. Se oli kuin isku vasten kasvoja. Haapajärvi menettää sekä vuodeosaston, että arviointiyksikön. Palaan näihin asioihin kirjoitukseni loppupuolella. Esityksessä on mielestäni myös positiivisia asioita. Kirjoitan niistä aluksi.

Lääkäripäivystys ja hammashuollon palvelut ovat palveluita joita me eniten tarvitsemme. Siksi, jos säästöjä halutaan, on perusteltua, että nämä palvelut on keskitetty Selänteen alueen keskelle, jolloin ne ovat parhaiten saatavilla kaikille Selänteen asukkaille. Liikkuva hammashuollon yksikkö hoitaisi Reisjärven ja Pyhäjärven lasten ja nuorten hammashuollon. Tällä toimenpiteellä saavutetaan huomattavia säästöjä Selänteen menoihin. Tottakai tämä on myös merkittävä vetovoimatekijä Haapajärvelle. Kun ihmiset miettivät paikkakunnalle muuttoa, hyvät neuvola, varhaiskasvatus, opiskelu ja vapaa-ajanpalvelut ovat yhdessä terveyspalveluiden (hammashuolto, päivystys ja kiireetön vastaanotto) kanssa ratkaisevia tekijöitä. Nämä kaikki palvelut olisivat myös tulevaisuudessa meidän kaikkien saatavilla, ja jopa entistä parempana. Myös dialyysi on perusteltua säilyttää Haapajärvellä, koska siellä käy asiakkaita myös Kallion alueelta.

Miksi sitten itse en ole konsultin tekemän esityksen takana. Siksi, että esityksessä on, että Selänteen alueella olisi vain yksi 25 paikkainen vuodeosasto Pyhäjärvellä. Paikkojen määrä vähenee 16 vuodepaikalla. Kun tähän lisätään vielä, että Haapajärven 16 paikkainen arviointiyksikkö lakkautetaan, niin miten nyt ja tulevaisuudessa alueen vanheneva väestö hoidetaan. Jos tämä esitys hyväksytään, niin se merkitsee sitä, että osa Pyhäjärven, Reisjärven ja Haapajärven sairaalapotilaista hoidetaan tulevaisuudessa muualla kuin Selänteen alueella. Myös työpaikat vähenevät ja se vaikuttaa kuntien verotuloihin.

Konsultin esityksen keskeisin ydin on, että kotisairaalatoimintaa lisätään ja sairaalapaikkoja, arviointiyksikön paikkoja ja tehostettua asumispalvelua vähennetään. Tehostettua asumispalvelua tuotetaan Haapajärvellä mm. Koivikossa, Ruusulassa ja Lampelan palvelukodissa. Miten vähentäminen onnistuu, kun jo nykyisinkin niihin ei aina ole helppoa päästä.

Viimeaikoina olen pohtinut yhdessä monien ihmisten kanssa näitä asioita. Silloin esille on noussut sana inhimillisyys. Tästä on mielestäni tässäkin kysymys. Esitys siitä, että siirrytään lähes kokonaan kotisairaalatoimintaan ei ole inhimillistä. Koti on kyllä monesti se paikka, missä ihminen haluaa olla loppuun asti, mutta aina näin ei ole. Siihen saattaa liittyä myös turvattomuutta, pelkoa ja yksinäisyyttä. Siksi on edelleen turvattava riittävä määrä laitospaikkoja, että jokaiselle pystytään tarjoamaan se paras mahdollinen apu ja paikka missä hän saa hoitoa.

Mikä on sitten paras ratkaisu: SÄILYTETÄÄN EDELLEEN HAAPAJÄRVELLÄ VUODEOSASTO JA ARVIOINTIYKSIKKÖ. Silloin palvelut pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa. Se on kaikkien Selänteen kuntien asukkaiden etu.

Lopuksi toivon, että näistä asioista voimme käydä rakentavaa keskustelua kuntien päättäjien ja Selänteen viranhaltijoiden kanssa. Me luottamushenkilöt olemme vaatineet Selänteeltä säästöjä ja nyt olemme saaneet esityksen, jonka avulla säästöjä on etsitty. Kiitos siitä Selänteen viranhaltijoille. Te olette tehneet juuri sitä työtä jota teidän pitääkin. Nyt on neuvottelujen aika. Päätökset tehdään marraskuussa.

Esko Peltoniemi

valtuuston puheenjohtaja Kesk.

Haapajärvi

#