torstai 29.7.2021 | 06:08
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Tavoitteena selvä tulevaisuus – Haapajärvisille nuorille suunnattu hanke keskittyy tukemaan nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia

Emilia Tiitto
Pe 26.6.2020 klo 10:00

Haapajärvi

Haapajärvellä käynnistyi toukokuussa AVI:n rahoittama nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa tukeva hanke, joka on suunnattu 5–9-luokkalaisille. Selvä tulevaisuus -hanke sai alkunsa nuorten päihdemyönteisyyttä kohtaan heränneestä huolesta.

– Kouluterveyskyselystä kävi ilmi, että haapajärvisten nuorten asenteet päihteitä kohtaan ovat myönteisempiä kuin aikaisemmin. Esimerkiksi nuorten huumekokeilut ovat lisääntyneet, sillä yläasteikäisistä 6 prosenttia myönsi kokeilleensa huumeita, kertovat hankeohjaaja Nina Isoherranen ja nuorisotyöntekijä Miika Niskala kaupungin nuorisopalveluista.

Pääsyynä ongelmaan ovat nuorten asenteet, sillä moni kokee päihteiden käytön normaalina ja harva uskoo jäävänsä oikeasti koukkuun.

– Nuorten mielestä täällä on erittäin helppoa hankkia huumeita, jopa helpompaa kuin alkoholia.

Selvä tulevaisuus -hankkeen tarkoitus on tarjota nuorille mielekkäitä vapaa-ajan aktiviteetteja.

– Keskitymme yksilö- ja pienryhmätoimintaan. Yksilötapaamisissa tekeminen räätälöityy täysin nuoren tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan, Isoherranen painottaa.

Aktiviteetit ovat oheistoimintaa, jotka luovat hyvän ilmapiirin nuoren minäkuvan ja sosiaalisten suhteiden vahvistumiseen.

– Siitä, että olen jo nuorille tuttu kasvo, on paljon hyötyä. Molemminpuolinen luottamus on tärkeää, kuten myös oikeanlainen suhtautuminen nuorten ongelmiin; suhtautumisen täytyy ruokkia luottamusta eikä rikkoa sitä.

Ohjaajalta saadun tuen lisäksi nuoret voivat saada vertaistukea toisiltaan.

– Erilaisten pienryhmätoimintojen avulla nuoret voivat löytää samanhenkistä seuraa toisistansa, sekä saada uudenlaisia onnistumisen kokemuksia, Isoherranen toteaa.

Hanke tekee aktiivista ja näkyvää työtä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Hankkeessa on mukana jo parikymmentä nuorta, joista osa osallistuu toimintaan säännöllisesti ja osa spontaanisti.

– Hanke tavoitti jo keväällä joitakin nuoria huoltajille lähetettyjen Wilma-viestien kautta. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä koulujen ja oppilashuollon kanssa, mikä tulee näkymään enemmän syksyllä, kun koulut alkavat, Niskala kertoo.

Hanke nähdään erityisen tärkeänä alakoululaisten osalta, sillä se tarjoaa 5–6-luokkalaisille päihdekasvatusta.

– Kun katsoo Haapajärven katukuvaa, on huomattavissa, että reilusti täysi-ikäiset pyörivät usein jopa alakouluikäisten kanssa. Huoltajien olisi erittäin hyvä tietää ja olla kiinnostuneita siitä, missä ja keiden seurassa nuori liikkuu.

Syksyllä hankkeessa toteutetaan Wilman kautta anonyymikysely huoltajille, jossa kartoitetaan muun muassa heidän näkemystään nuorten päihteiden käytöstä ja elämänhallinnasta.

– Toivomme, että mahdollisimman moni huoltaja vastaa kyselyyn. Kyselyllä pyritään selvittämään huoltajien tietoutta oman huollettavan tilanteesta, Isoherranen sanoo.

Hankeaikaa on tulevaan kevääseen saakka.

Nuorisotyöntekijät ovat huomanneet, että nykyään nuorten sitoutuminen toimintoihin on välillä haasteellista. Sovitut tapaamiset saatetaan perua viime tipassa.

– Hankeohjaajalta tulee löytyä pitkäjänteisyyttä nuorten kanssa toimiessa, Isoherranen muistuttaa.

Vaikka hanke tarjoaa haasteita, tarjoaa se myös onnistumisen hetkiä.

– Nuoret näyttävät mielipiteensä rehellisesti ja toimintaan osallistumisen sekä aidon innostumisen näkeminen palkitsee. Jos muutaman vuoden päästä näkee, että haasteellisessa elämäntilanteessa ollut nuori on päässyt elämässään eteenpäin, ei voi olla kuin onnellinen.

#