lauantai 20.7.2019 | 16:56
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Yksityistiet ovat tieverkoston hiussuonisto - Digiroadista saat tietiedot navigointiisi

Outi Levä Selänne+
La 6.4.2019 klo 09:00

Neljä viidestä Suomen teistä on yksityistie. Niitä on siis noin 360 000 kilometriä. Pysyvän asutuksen käytössä olevia teitä on noin 100 000 kilometriä ja metsäautoteitä noin 120 000 kilometriä.

Liikennemäärät yksityisteillä ovat pieniä, mutta tiet ovat erittäin tärkeitä haja-asutusalueilla asuvien liikkumiselle, metsäteollisuuden puukuljetuksille, elintarviketeollisuudelle ja pelastustoimelle. Yksityistieverkosto onkin tieverkoston hiussuonisto.

Viimeiset parikymmentä vuotta Suomen tie-, rata- ja vesiväylistä vastasi vuonna 2010 perustettu Liikennevirasto. Vuoden alussa tuli voimaan uusi yksityistielaki ja Liikennevirastosta tuli Väylävirasto eli Väylä. Se vastaa Digiroad-tietopalvelusta. Kunnat ja ELY-keskukset vastaavat tietojen ylläpidosta yhteistyössä Väylän kanssa.

Digiroad-tietopalvelu eli kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä. Siitä vastaa Väylä. Kunnat ja ELY-keskukset vastaavat tietojen ylläpidosta yhteistyössä Väylän kanssa. Maanmittauslaitos ylläpitää teiden, katujen ja yksityisteiden keskilinjan geometriaa ja Väylä maanteiden ja hallinnoimiensa kevyen liikenteen väylien ominaisuustietoja. Kunnat päivittävät katujen ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien ja hoitamiensa yksityisteiden ominaistiedot.

– Jokaisessa alueen kunnassa on kymmeniä yksityistiekuntia ja järjestäytymättömiä teitä. Ajantasalla olevat tiedot ovat edellytyksenä yksityisteiden valtionavustuksen saamiselle. Pysyvien liikennemerkkien asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus, muistuttaa Kärsämäen kunnan rakennusmestari Esko Hämäläinen.

Yksityisteitä koskevia tietoja Digiroadiin ei saada kerätyksi mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Tämän vuoden alusta yksityistiekunnilla on ilmoitusvelvollisuus teiden ja siltojen paino- ja nopeusrajoituksista sekä liikenteen rajoituksista ja ajokielloista, kuten "moottoriajoneuvolla ajo kielletty" tai ajokieltomerkkiin liittyvä lisäkilpi "tontille ajo sallittu".

– Jos yksityistien nopeutta ei ole merkein rajoitettu, sillä saa ajaa kahdeksaakymmentä. Tietojärjestelmään on syytä ilmoittaa tiellä olevat pysyvät nopeusrajoitukset ja painorajoitukset. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä tiekuntia että järjestäytymättömiä teitä, toteaa Hämäläinen.

Digiroadissa on kattava, yhtenäinen, digitaalisessa muodossa oleva liikenneverkon kuvaus. Sieltä saa tietoja teiden sijainnista ja tärkeimmistä ominaisuuksista, joita voi käyttää vaikkapa erilaisten reittien suunnitteluun, navigointiin ja matkailun kehittämiseen. Oppilaitokset voivat käyttää sitä koulukuljetusreittien ja kyläkehittäjät retkeily- ja moottorikelkkareittien suunnittelussa. Digiroad-verkosto on kaikille avoin, laaja yhteistyöverkosto, joka saattaa yhteen yli 340 toimijaa, verkoston ylläpitäjiä, hyödyntäjiä sekä muita sidosryhmiä.

Digiroad-verkosto on tärkeä osa myös navigaatiopalveluita. Digiroadin liikenneverkko sisältää autolla ajettavat tiet, lautta- ja lossiyhteydet sekä erilliset kevyen liikenteen väylät. Yksityistiet, myös kunnan hoitamat, sisältyvät tie-elementtiluokitukseen omana väylätyyppinään. Yksityisteitä koskevat tiedot, kuten painorajoitukset ja liikennemerkit, ovat mahdollisimman kattavasti mukana aineistoa hyödyntävissä reitityspalveluissa. Väylän Digiroad-tiestöaineisto on avoin ja sitä voi kuka tahansa ladata ilmaisena.

#