keskiviikko 14.11.2018 | 19:18
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

ELY-keskus vastustaa Reisjärven motocross-radan ympäristölupaa - "Aika epätoivoinen tilanne"

Selänne+ | Su 9.9.2018 klo 17:00

Markus Kärkinen

Reisjärvelle puuhattu motocross-ratahanke otti takapakkia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen otettua kielteisen kannan radan ympäristölupahakemukseen vedoten suunnitellun rata-alueen sijaintiin pohjavesialueella. Hankkeen taustalta löytyy Reisjärven Moottorikelkkailijat ry, jonka apuna sitä on ollut työstämässä Reisjärven vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemi. Hän kertoo, että hankkeen suhteen on ELY-keskuksen lausunnon myötä otettu mietintätauko.

- Aika epätoivon tilannehan tämä on, kun ELY-keskus otti kielteisen kannan. Tuulimyllyjä vastaan ei tässä vaiheessa lähdetä taistelemaan. Tyystin ei kuitenkaan luovuteta, vaan mietitään olisiko vielä jotain mahdollisuuksia tämän hankkeen toteuttamiseen, Haapaniemi toteaa.

Erityisesti häntä ihmetyttää ELY-keskuksen lausunnossa se, että samaisella pohjavesialueella on vuosikymmenten ajan ollut muun muassa aktiivista soranottotoimintaa.

- Sitä siinä hakijatahon kanssa on ihmetelty, että maa-aineksen ottopuolella luvat heltiää, ja riskit ovat kuitenkin melkoiset, kun ajatellaan millaisilla vehkeillä siellä pörrätään ja on pörrätty jo vuosikymmenet, Haapaniemi ihmettelee.

Hänen mukaansa ympäristölupahakemuksessa oli huomioitu myös pienten öljy- ja polttoainevuotojen mahdollisuus ja torjunta, mutta sekään ei vaikuttanut ELY-keskuksen näkemykseen. Maa-ainestakin pitäisi paikalla olla hänen mukaansa riittävästi pohjavesien turvaamiseksi mahdollisten vahinkojen tapauksessa. Haapaniemi kuvaakin ELY-keskuksen linjausta ”kärpäsen ampumiseksi tykillä”.

- Asiantuntijana hakemuksessa käytettiin Jussi Vehviläistä, joka on motocrossin harvoja suomalaisia MM-mitalisteja, ja hän tiesi kertoa, että on äärimmäisen harvinaista, että tulisi mitään moottoririkkoja ja siitä seuraavia öljypäästöjä. Öljytilavuudet pyörissä ovat vain 5-9 desiä ja bensaa on maksimissaan 5-7 litraa, ja kun puhutaan bensasta, niin mahdollisessa vuototilanteessa siitä iso osa haihtuu, vapaa-aikasihteeri perustelee.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vetoaa lausunnossaan muun muassa ympäristönsuojelulakiin, joka kieltää pohjaveden pilaamisen ja sen laadun vaarantamisen. Vaikka ELY-keskuskin myöntää perusteluissaan, että motocross-pyörien nestetilavuudet ovat hyvin pieniä, on lausunnon mukaan maaperän vedenläpäisevyys alueella hyvä ja pohjaveden likaantumisherkkyys siten suuri. Samalla vedotaan myös suunnitellun rata-alueen sijaintiin entisellä maa-aineksenottopaikalla.

- Maa-aineksen ottamisen seurauksena pohjavettä suojaava pohjaveden pinnan yläpuolinen suojamaakerros on alueella paikoin ohuehko, jopa alle kolme metriä, lausunnossa todetaan.

ELY-keskuksen mukaan hakemuksessa esitetyt varotoimetkaan eivät riitä riskien poistamiseen.

- Hakemuksessa mainituilla varotoimilla voidaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä, muttei kokonaan poistaa sitä. Tämän vuoksi ei hakemuksen mukaiselle uudelle motocrossradalle tule myöntää ympäristölupaa, lausunnossa summataan.

Lausuntoa laatimassa ollut ELY-keskuksen geologi Maria Ekholm-Peltonen ei ota suoraan kantaa Reisjärven pohjavesialueen maa-aineksenottopaikkoihin, mutta hän huomauttaa, että vaikka maa-aineksen ottamiseen myönnettävät luvat ovatkin aina määräaikaisia, perustuvat nykyiset pohjavesialueilla sijaitsevat maa-aineksen ottopaikat usein jopa vuosikymmeniä vanhoille lupapaikoille. Uusia lupia voidaan kuitenkin myöntää pohjavesialueillekin esimerkiksi vanhojen ottopaikkojen laajentamiseen, mikäli luvanhakija sitoutuu samalla parantamaan aluetta. Nykyään pohjavesialueiden maa-aineslupa-alueille vaaditaan myös jätettäväksi riittävä pohjavesipinnan yläpuolinen suojamaakerros, sijainnista riippuen vähintään 4-6 metriä.

- Kun tällaisille alueille myönnetään uusia lupia, ovat ne yleensä kunnostettavia kohteita, ja luvan ehtona voi olla esimerkiksi se, että aiemmin liian syvälle kaivettuja alueita täytetään, Ekholm-Peltonen toteaa.

#
Fingerpori