MAINOS

Sähkön tuonti Venäjältä päättyi - mikä käytännössä muuttui?

- MAINOS - SAHKON-KILPAILUTUS.FI -

Monet suomalaiset huolestuivat toden teolla, kun Venäjältä Suomeen toimitettavan sähkön myynti lopetettiin kokonaan 13-14.toukokuuta välisenä yönä.

Viralliseksi lopettamisen syyksi venäläinen energiayhtiö Rao Nordic antoi maksuvaikeudet, sillä maksuliikenne Venäjän ja monien muiden maiden välillä on vaikeutunut huomattavasti, kun Venäjä suljettiin Ukrainan sodan seurauksena syntyneiden pakotteiden takia ulos kansainvälisestä maksuliikenteestä.

Mitä sähkön myynnin loppuminen merkitsee käytännössä?

Vaikka uutinen sähkön myynnin lopettamisesta voi kuulostaa vakavalta, syytä sen suurempaan huoleen ei ole – ainakaan asiantuntijoiden mukaan. Ennen myynnin lopettamista Venäjän osuus kotimaisesta sähköstä olikin vain noin 10 prosenttia, joten käytännössä muutos ei tule asettamaan uhkaa kotimaassa käytetyn sähkön riittävyydelle.

Puuttuva 10 prosenttia voidaan siis korvata kotimaisilla sähkömarkkinoilla tuomalla enemmän sähköä esimerkiksi Ruotsista ja Baltiasta, sekä korvaamalla sitä myös suoraan kotimaisella tuotannolla. Viime aikoina Suomi onkin tähdännyt entistä omavaraisempaan sähkön tuotantoon ja pyrkinyt irti riippuvuudesta muita maita, kuten Venäjää kohtaan. Itse asiassa sähkön siirtoa Venäjältä ehdittiin jo vähentää ennen Rao Nordicin virallista ilmoitusta.

Syy venäläisen sähkön tuonnin vähentämiselle johtui nimenomaan Suomen mahdollisista suunnitelmista hakea Nato-jäsenyyttä. Tästä syystä venäläistä tuontia on pyritty vähentämään asteittain, jotta itänaapurin mahdolliset vaikutusyritykset saataisiin minimoitua.

Lisäksi kevään 2022 aikana testatun Olkiluodon kolmosreaktorin on tarkoitus avautua käyttöön syksyllä, jolloin pelkästään sen tuottama kotimainen tuulivoima tulee kasvamaan suuremmaksi kuin mitä Venäjän Suomelle toimittama sähkö on ollut sen maksimikapasiteetilla.

Vaikka muutos ei tulekaan vaarantamaan sähkön riittävyyttä, siitä voi luonnollisesti seurata joitakin välillisiä vaikutuksia suomalaisille kotitalouksille. Tämä johtuu siitä, että sähkön tukkuhinta heijastuu suoraan kysynnän ja tarjonnan väliseen suhteeseen. Näin ollen heti, kun venäläisen sähkön osuus katoaa pohjoismaisilta tukkumarkkinoilta, sähkön hinta voi nousta ainakin hetkellisesti kunnes kyseinen osuus saadaan korvattua muulla tuotannolla.

Käytännössä hintojen muutokset tulevat siis heijastumaan lähinnä pörssisähköön sidottujen sopimusten hinnoissa, sillä nämä sopimukset seuraavat luonnollisesti sähkömarkkinoiden kulkua. Muissa sopimuksissa hinnankorotus ei välttämättä näy ollenkaan tai ainakin se tulee heijastumaan niihin viiveellä.

Jo solmittuihin määräaikaisiin sopimuksiin Venäjältä tuodun sähkön myynnin lopettaminen ei tule vaikuttamaan, sillä hinta on näissä sopimuksissa turvattu määräajaksi. Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa mahdollisista korotuksista tulee puolestaan ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen.

Joka tapauksessa mahdolliset muutokset ovat suhteellisen pieniä, sillä venäläisen sähkön osuus oli jo ennen myynnin päättymistä pientä ja tämän lisäksi päätös osui pitkälle kevääseen, jolloin sähkönkulutus on muutenkin pienempää talveen verrattuna.

Päätöksen taustalla mahdollisesti poliittiset syy

Syyt sähkön myynnin keskeytykselle ovat aiheuttaneet keskustelua, sillä vaikka Rao Nordicin antama virallinen syy johtui maksuvaikeuksista, monien mielestä päätöksen todellinen syy on poliittinen. Juuri ennen Venäjältä tuodun sähkön myynnin lopettamista Suomi oli nimittäin antanut virallisen kantansa Nato-jäsenyyttä kohtaan ja presidentti Sauli Niinistö yhdessä pääministeri Sanna Marinin kanssa oli ilmoittanut kannattavansa Nato-jäsenyyttä.

Olivat syyt sitten miten poliittiset tahansa, kyseessä on todennäköisesti myös ilmiö, joka tulee edistämään Suomen matkaa kohti täysin omavaraista sähköntuotantoa. Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävän Fingridin mukaan Suomesta voi tulla tätä vauhtia omavarainen sähköenergian suhteen jo ensi vuoden puolella.

Vaikka Suomessa tilanne näyttää varsin hyvältä, muualla Euroopassa sähkön tuotanto on hyvin riippuvainen maakaasusta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut maakaasun hintaa ympäri Eurooppaa reilulla kädellä, jonka vuoksi sähkö on nyt historiallisen kallista lähes kaikkialla.

Jos Venäjä puolestaan päättäisi sulkea kaasuhanat kokonaan, välitöntä vaikutusta tällä ei olisi ainakaan kotimaisille kuluttajille, sillä maakaasun rooli on moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna hyvin vähäinen. Lisäksi kaasun osuus on mahdollista korvata kotimaisessa energiantuotannossa pääosin muilla polttoaineilla.