Mielipiteet

Suomen opinto-ohjaajat ry. mielipiteessään: Aikuiskoulutustuki on tarpeen pedagogisia opintoja opiskeleville aikuisille

Työministeri Arto Satosen väite, että aikuiskoulutustuki on kallis ja tehoton (MTV3 uutiset 26.8.23) tuki on outo. Monelle ammatilliseksi opettajaksi opiskelevalle tai jo opettajaksi opiskelleelle opinto-ohjauksen opiskelijalle aikuiskoulutustuki antaa taloudellisen mahdollisuuden pätevöityä ja suorittaa tarpeelliset harjoittelut täysipainoisesti opiskellen. Samassa uutisessa Satonen maalaa, että 8000 työllistä on aikuiskoulutustuen takia poissa työmarkkinoilta. Tosiasiassa aikuiskoulutustuella opiskelevan opintovapaan ajaksi työnantaja voi palkata tulevan uuden työntekijän yrityksen kasvua varmistamaan tai mahdollistaa sijaisuuden jo jäähdyttelyvaiheessa olevan eläkeläisen avulla, jolloin kaikki voittavat.

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Petteri Orpon muodostaman hallituksen hallitusohjelmassa on kirjattuna aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, mikä osuisi kipeästi aikuisten, jo laajaa osaamista työelämässä hankkineiden opinto-ohjaajiksi hakeutuvien ohjausosaamisen hankkimiseen. Opinto-ohjaajan kelpoisuuden saamiseksi opettajan kelpoisuuden omaavan henkilön on suoritettava opinto-ohjaajan kelpoisuuskoulutus. Tämä on lisäkoulutusta, jota ilman ei voi toimia pätevänä opinto-ohjaajana. Hallitus on samaan aikaan todennut, että eri koulutusasteilla on tärkeää lisätä opinto-ohjausta, joten suunnitelma aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta on ristiriidassa opinto-ohjaukseen panostamisen tavoitteen suhteen. Niin ikään aikuisten ammatillisten opettajien ja ammatillisten erityisopettajien kouluttautuminen hankaloituisi.

Aikuiskoulutustukea maksettiin vuonna 2022 yhteensä 178 miljoonaa euroa. Kokonaissummasta palkansaajien aikuiskoulutustuki on noin 175,5 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan kokonaan palkansaajien ja työnantajien maksamista työttömyysvakuutusmaksuista. Aikuiskoulutustuen yhtenä saamisen ehtona on, että henkilöllä on voimassa oleva työsuhde, josta hän jää kokonaan tai osittain opintovapaalle. (Työllisyysrahasto 16.6.23). Vain yrittäjien tuen osuus, n. 1,5 %, maksetaan valtion kassasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mistä Suomi saa ammatillisia opettajia ja opinto-ohjaajia, jos heidän mahdollisuuksiaan hankkia pedagoginen osaaminen kavennetaan? Aikuiskoulutustuki antaa taloudellisen turvan tehokkaaseen pedagogiseen pätevöitymiseen, jonka vaikutukset näkyvät ja tuntuvat opiskelijoiden etenemisessä peruskoulun jälkeen toisella asteella, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistoissa.

Aikuiset joutuvat tekemään valintoja huomioiden toimeentulonsa myös opiskelun aikana. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kohdistuisi koulutuksiin, joiden avulla rakennetaan vahvaa ja välittävää Suomea, jossa ammattilaiset ja asiantuntijat voivat vahvuuksillaan rakentaa yhteiskuntaa ja taloutta kestäväksi.

Työllisyysrahasto on saanut paljon huolestuneita kannanottoja aikuiskoulutustuen lakkautuksen johdosta asian tultua julki 16.6.23. Työllisyysrahasto pahoittelee epätietoisuuden aiheuttamaa huolta jo muutaman päivä asian julkaisun jälkeen. Elokuun loppupuolella epätietoisuus on edelleen läsnä ja Suomen opinto-ohjaajat ry odottaa hallitukselta päätöstä perua harkitsematon esitys aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. Vaikutukset voivat olla päin vastaiset kuin lakkauttamissuunnitelmilla tavoiteltiin ja aikuisten oman osaamisen kehittäminen lisä- ja täydennyskoulutuksilla näivettyy.

Suomen opinto-ohjaajat ry on mielellään kehittämässä aikuiskoulutustukea, sillä aikuiskoulutustuen säilyttäminen on ehdottomasti tarpeen. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan aikuiskoulutustuen lakkautus tulisi voimaan 1.8.2024, joten esityksen muuttaminen on mahdollista niin, että aikuiskoulutustuki on tarkoituksenmukainen ja palvelee yhteiskuntaa sekä itseään kouluttavia parhaalla mahdollisella tavalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen opinto-ohjaajat ry

Eero Lounela

Ammatillisen koulutuksen toimikunta:

Tuija Syväjärvi

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Korkeakoulutoimikunta

Heini Kelosaari

Lukiotoimikunta

Antti Nyman

perusopetustoimikunta

Paula Lindqvist

SOPO ry, Puheenjohtaja