Stagflaatio – mikä se on ja onko Suomi menossa sitä kohti?

Inflaatiosta on viime aikoina puhuttu paljon, mutta termi stagflaatio on monelle hieman vieraampi. Onko se pian todellisuutta Suomessa?

Suomen viimeaikainen talouskehitys on herättänyt huolta niin asiantuntijoissa kuin kansalaisissakin, ja yksi keskusteluissa esille tullut uhka on stagflaatio. Se on yhdistelmä kahdesta sanasta: stagnaatiosta, joka tarkoittaa taloudellista pysähtyneisyyttä, ja meille jo tutummaksi käyneestä inflaatiosta eli hintojen noususta.

Termillä stagflaatio kuvataan sellaista taloustilannetta, jossa yhdistyvät lama, korkea inflaatio sekä korkea työttömyys. Näistä kaksi ensimmäistä ovat jo toteutuneet Suomessa, joten stagflaation mahdollisuuteen on hyvä varautua vähintäänkin perehtymällä aiheeseen.

Stagflaatio aiheuttaa haasteita taloudelle

Stagflaatiosta puhuttiin ensimmäisen kerran 1970-luvun öljykriisin aikaan. Silloin öljyn nopeasta hinnannoususta seurasivat lama, suurtyöttömyys ja korkea inflaatio, jotka rasittivat länsimaiden talouksia.

Tällä kertaa stagflaation uhka on suurelta osin seurausta vuoden 2022 kriiseistä. Esimerkiksi koronapandemia ja Euroopan epävakaa poliittinen tilanne saivat aikaan energian hinnan nousun ja vauhdittivat inflaatiota, joka on vaikuttanut talouteemme jo pidemmän aikaa.

Stagflaatio on ilmiönä kohtuullisen poikkeuksellinen ja hankala, sillä yleensä korkeaa inflaatiota esiintyy talouden kasvun aikana.

●Kun se yhdistyy taantumaan ja työttömyyteen, totutut keinot inflaation hillitsemiseksi eivät toimikaan samalla tavalla kuin tavallisesti.

●Esimerkiksi korkojen nostaminen, jota yleensä käytetään toimenpiteenä inflaation hidastamiseen, haittaa talouden kasvua entisestään.

●Talouden kasvun vahvistaminen samanaikaisesti inflaation hidastamisen kanssa taas on hyvin haasteellista.

Tällä hetkellä Suomen taloustilanne on ennen kaikkea epävarma, eivätkä asiantuntijatkaan pysty varmuudella sanomaan, miten ja millä aikataululla tilanne ratkeaa. Siksi yksittäisten suomalaisten kannattaakin keskittyä pitämään oma taloutensa mahdollisimman hyvässä tasapainossa niillä konsteilla, jotka kullakin on käytettävissä.

Vastuullinen talouden hallinta korostuu epävarmoina aikoina

Tiukassakin rahatilanteessa on yleensä käytettävissä yksinkertaisia keinoja, joilla oma talous pysyy varmemmin hallinnassa ja kestää todennäköisemmin mahdolliset yllätykset. Esimerkiksi seuraavilla tavoilla talouden hallintaa voi parantaa:

●Tärkeintä on omasta maksuvarasta huolehtiminen, jotta talous kestää kasvavat kulut. Ennakointi ja varautuminen ovat kaiken a ja o.

●Talouden hallinnassa voi olla suureksi avuksi se, että omista tuloista ja menoista pitää kirjaa. Näin on helpompi hahmottaa, mihin rahaa itse asiassa kuluu ja mistä sitä olisi mahdollista säästää.

●Vaikka talous olisi tiukilla, laskujen maksamisesta ja lainojen lyhentämisestä kannattaa huolehtia säntillisesti.

●Hintatason noustessa on tärkeää kiinnittää hintoihin entistä enemmän huomiota. Kaikkien tuotteiden hinnat eivät välttämättä nouse samaan tahtiin, joten tarjonnasta kannattaa pyrkiä aina valitsemaan edullisimmat vaihtoehdot.

Turhia ostoksia on myös syytä välttää – tai ainakin lykätä ei-välttämättömät hankinnat tärkeysjärjestyksessä viimeiseksi. Niiden aika on vasta sitten, jos pakollisten menojen jälkeen on vielä varaa ja hankinta tuntuu edelleen järkevältä.

Kuten muutkin hinnat, myös lainojen hinnat on tärkeää vertailla. Jos lainan ottaminen on ajankohtaista, paras vaihtoehto kymmenien joukosta löytyy kilpailuttamalla. Luotettava lainavertailupalvelu kilpailuttaa lainat helposti ja ilmaiseksi, todellisen vuosikoron mukaan.