Mielipiteet

Reisjärven valtuutetut: Reisjärven kunnanvaltuutettujen huoli uuden sote-keskuksen käyttöönotosta

Pohde tiedotti yhteisesti aluehallituksen 29.8.2023 käsittelemiä uudisrakennusten vuokrasopimusperiaatteita ja tilojen jatkovuokrauksia. Vuokrakaudeksi on määritelty enintään 31.12.2025 + mahdollinen optio ns. 3+1 mallinen sopimus. Reisjärven kohdalla tämä tulee käytännössä tarkoittamaan korkeintaan 2+1 vuotista sopimusta viivästyneiden kalustehankintojen takia. Tiedotteessa mainitaan, että luovuttavien tilojen määrän tulee olla vähintään uudisrakennuksen neliöitä vastaava, mikä meidän onneksi Reisjärvellä on neliöiden osalta kutakuinkin yksi yhteen. Näiden lisäksi Pohde tiedotti, että vuokrasopimus tullaan allekirjoittamaan vasta sisäisen tarkastelun jälkeen. Tällä hetkellä olemme odottaneet yli kaksi viikkoa tämän tarkistuksen ajankohtaa. Mikäli tässä tarkistelussa ilmenisi jotakin yllättävää, Pohde tulee pitämään niistä erilliset neuvottelut, mikä tarkoittaa jälleen tilojen käyttöönoton viivästymistä. Uuden sotekeskuksen avaaminen alkaa näyttämään realistiselta vasta vuonna 2024.

Reisjärviset ovat joutuneet kulkemaan koko kesän ja syksyn, ja nyt myös alkutalven pientenkin sairaanhoitajavetoisesti hoidettujen vaivojen vuoksi Haapajärvelle, mikä on monelle potilaalle suhteettoman työlästä. Me valtuutetut olemme erittäin huolissamme kuntalaistemme lähipalveluiden karkaamisesta muihin kuntiin. Tilastot eivät kerro totuutta arjesta, vaan viesti suoraan kentältä kertoo ihan muuta. Tällä hetkellä vuodeosastoja suljetaan, mutta asiakkaiden ja hoidon tarpeen määrä ei vähene. Kotihoidon resurssit eivät riitä tälläkään hetkellä hoitamaan kaikkia palvelun tarvitsijoita. Maalaiskuntien päivystyksiin tulee aamusta jo ilmoitus, että osastopaikkoja ei ole missään koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, jolloin potilas lähetetään maakunnanpäivystyksestä Oulaskankaan tai Oulun päivystykseen. Toinen vaihtoehto on ollut kotiuttaa potilas toivoen parasta - mikä on pahimmillaan johtanut kalliisiin erikoissairaanhoidon vuodeosastojaksoihin. Tärkeää on myös huomioida, että kaikki eivät ole kotikuntoisia edes kotisairaalan turvin, jolloin päivystysralli ja ns. pyöröovi-ilmiö jatkuu kalliine kerrannaisvaikutuksineen. Toisin sanoen toimintojen keskittäminen Pohteessa tarkoittaa ambulanssirallia ympäri kuntia: Haapajärveltä ambulanssilla Kuusamoon ja Kalajoelta Pyhäjärvelle, inhimillistäkö? Säästöjä?

Erikoissairaanhoidosta valuu jatkuvasti lisää tehtäviä perusterveydenhuoltoon, mutta työn resursointi ei kasva. Lääkäreiden vähäinen määrä tarkoittaa työn valumista hoitajille ja henkilöstö väsyy kuormituksen lisääntyessä. Maakunnissa ennen tehty kustannustehokas potilaiden hoitaminen ei sovi Pohteen nykylinjaukseen: vaaditaan tehokkuutta, jonka mittarit poikkeavat terveyskeskus arjen toimivista tuloksista. Pohde ei myöskään ole onnistunut lääkärien rekrytoinnissa syrjäseutujen erikoispiirteet huomioiden, mikä näkyy myös täällä meillä Reisjärvellä. Tällä hetkellä ovi käy liian tiuhaan yksityiselle Pohteen pitovoiman heiketessä. Näyttää sille, että ainut myönteinen uudistus Pohteeseen siirtymisen seurauksista on ollut digitaalinen sotekeskus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tällä menolla Pohde on ajautumassa vaikeaan kriisiin, koska asiakkaiden inhimilliseen hätään ei voida vastata kuten ennen, kun oli keinoja auttaa. Pohde työnantajana näyttää omilla toimillaan syövän työntekijöiden työssäjaksamista ja motivaatiota työhön. Kaupunkimalli ei toimi maalaispitäjien arjessa, se olisi pitänyt uskoa jo ennen sote-uudistusta.

Reisjärven kunnanvaltuutetut