Ajankohtaista

Ookko kuullu, että

Haapajärven kaupungin haastattelutyöryhmä haastatteli 3.3.23 yhteistyössä rekrytointiasiantuntijan kanssa hallituksen päätöksen mukaiset viisi hakijaa kaupungin talous- ja henkilöstöjohtajan virkaan. Työryhmä esittää yksimielisesti, että kolme hakijaa käy vielä henkilöarvioinnissa, jonka suorittavat rekrytointiasiantuntijat. Kaupunginhallitus päättiää, että talous- ja hallintojohtajan virkaa hakeneista seuraavat kolme hakijaa kutsutaan henkilöarviointiin: Ahmaoja Marianne, Lahnalampi Anssi ja Vesanen Sanna-Mari

Reisjärven kunnanhallitus päätti jo toistamiseen jatkaa määräaikaista työsuhdetta kunnan alueelle tehtävästä kiinteistöveroselvityksestä. Projekti aloitettiin viime vuoden puolella. Työsuhde on päättymässä kesäkuun lopussa.

Reisjärven kunta on päättänyt toteuttaa alueellaan kiinteistöveroselvityksen. Reisjärven kunnassa on noin 1200 verotettavaa kiinteistöä. Näissä rekisterivertailun perusteella poikkeavuuksia ilmenee yli 500 kiinteistöllä. Valtakunnallisten keskiarvojen perusteella kiinteistö­veroselvityksen verotuloa nostava vaikutus voi olla jopa 20 prosenttia. Mikäli Reisjärven kunnassa vaikutus olisi edes 10%, projektin takaisinmaksuaika on noin 1 vuosi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pyhäjärven kaupunginhallitus päätti, että Selänteen kuntayhtymän hallituksen tulee noudattaa perussopimuksen pykäliä ja etsiä tapa, jolla kaikki jäsenkunnat voivat valtuustoissaan hyväksyä kuntayhtymän purkamisen.

Pyhäjärven kaupungin näkemyksen mukaan purkamisen tulee tapahtua aikaisintaan 1.1.2024 lukien. Esitetty kesken vuotta 2023 tapahtuva kuntayhtymän purkaminen ei ole lain, perussopimuksen tai oikeuskäytännön mukainen. Kuntayhtymähallituksen tulee resursoida kuntayhtymän toiminta riittävästi, jotta kuntayhtymä pystyy valmistelemaan lakien, asetusten ja perussopimuksen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja aikanaan myös vuodelta 2023. Pyhäjärven kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että vuoden 2022 tilinpäätös pitää sisällään merkittäviä virheitä ja puutteita. Samoin yhtymähallituksen tulee resursoida kuntayhtymän purkuprosessi riittävästi, jotta yhtymä voidaan purkaa aikaisintaan 1.1.2024 lukien tapahtuvaksi.