Kolumnit

Mika Katajamäki hartauskirjoituksessaan: Oppia ikä kaikki

Mika Katajamäki Kuva: Haapajärven seurakunta

Koulut päättyivät, toiset alkavat. Kesän rippikoululeirit ovat alkamassa pian. Rippikoulu alkaa jo syksyllä, erilaisia tehtäviä on suoritettu paljon ennen kuin leirijakso alkaa. Velvoite rippikouluun syntyy jo aiemmin. Matt 28:18-20 on Jeesuksen tehtävänanto syntyvälle kirkolle, eli niille jotka uskovat Häneen.

Jeesus sanoo: ”tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” Hän kertoo miten: kastamalla ja opettamalla. Tästähän on kysymys rippikoulussa: kastetut saavat opetusta siitä mihin he kuuluvat. Tämä ei toki ole ainoa opetuksen paikka. Tehtävä on jaettu kasteesta alkaen kodille ja seurakunnalle, näillä seuduilla koulukin tukee vahvasti opetusta! Eikä opetus lopu rippikouluun: yhteys sanaan hyvä säilyttää aina.

Kaste on kristityn elämän alku. Se liittää meidät Jeesukseen itseensä. Meistä tulee osallisia Hänestä ja kaikesta mitä Hän on. Tämä on ehdoton lähtökohta, Jeesuksen oma sana. Jeesuksen kehotus opettaa sitä mitä Hän on opettanut tarkoittaa: Meitä ei ole kutsuttu epämääräiseen uskoon. Ei jonkin korkeamman voiman varaan, eikä tekemään niin kuin meille sopii. Meidän uskomme kohdistuu Jumalaan, joka kertoo itsestään oleellisen. Hän on luonut maailman, Hän on tullut Jeesuksessa ihmiseksi sovittamaan syntimme, Hän asuu meissä Pyhän Hengen kautta. Meidäthän on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jeesuksen opetuksessa on usein esillä kehotus hengelliseen rehellisyyteen. Rehellisyys on hyvä arvo elämässä, mutta myös suhteessa Jumalaan. Jokainen, joka pyrkii elämään oikein ja hyvin, joutuu kohtaamaan myös omat vikansa ja vajautensa. Rehellisyys tuo väistämättä synnin todellisuuden esiin.

Yleensä uskonnoissa on kyse siitä, että ihminen erilaisten sääntöjen ja mallien mukaan luo yhteyttä jumaliinsa ja pyrkii saavuttamaan heidät. Meillä ei näin ole. Järjestys on toinen. Jumala luo ensin yhteyden ja kutsuu sitten elämään Hänen omanaan. Usko ei ole meidän yrittämistämme ja ponnisteluamme Jumalaa kohti. Usko on Jumalan omana olemista ja elämistä, matkaa Jumalan kanssa päämäärää kohti!

Uskomme sisältö on siinä, että me saamme Jeesuksen tähden syntimme anteeksi ja saamme olla matkalla Taivaaseen. Tähän uskoon Pyhä Henki opettaa meitä koko elämän ajan. Niin kuin Jeesus lupaa: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Mika Katajamäki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Haapajärven seurakunta