Paikallisuutiset

Kopsan kaivoksesta keskusteltiin Haapajärvellä

Ely-keskuksen mukaan kaivostie “alentaa pohjavesialueen lähdettä ja hyvin suurella todennäköisyydellä kuivattaa lähdettä”

Yleisön joukosta kuultiin monenlaisia mielipiteitä Haapajärven valtuustosalissa pidetyssä kaivostilaisuudessa. Kuva: Antti Savela

Haapajärven valtuustosali oli tupaten täynnä tiistaina 14.3 kaivosyhtiö Northgoldin edustajien ja viranomaistaho Tukesin johtavan asintuntijan Ossi Leinosen esitellessä Kopsan kaivoshankkeen kuulumisia.

Kopsan kaivoshankkeelle haetaan parhaillaan kaivospiiripäätöstä Tukesiltä, joka on näissä asioissa valtion valvova viranomainen. Kaivospiiripäätöksen oheen kaivosyhtiö tarvitsee luvat muun muassa kaivostien rakentamiseen Kopsasta Tiiitonrannalta valtion maanteille.

Tiistaina yleisötilaisuudessa monissa puheenvuoroissa tuli esille kaivosyhtiön esittämä tielinjaus, jonka se oli valinnut kahdeksan tienvaihtoehdon joukosta. Linjausta arvosteltiin siitä, että ne menee metsien halki ja myös läpi arvokkaan Lähdekankaan pohjavesialueen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

- Lähdekankaan pohjavesialue on syksyllä 2022 merkitty Haapajärven kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelmaan kuiten Pitkäkangas ja Kuivikko. Samoin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on merkittynyt Lähdekankaan uudessa pohjavesiluokittelussa vuonna 2017 ykkösluokkaan eli merkittäväksi vedenhankintaan tarkoitetuksi pohjavesialueeksi. Näinä aikoina hyvät pohjaesialueet ovat kultaakin arvokkaampia, maanomistaja Tuula Parttimaa Oksavalta kertoo.

Parttimaa pitääkin valittua tielinjausta huonona ja toivoo, että sitä muutetaan jonkin muun esillä olleen vaihtoehdon mukaiseksi. Häntä harmittaa myös se, leveä tie jättäisi alleen jopa 2,3 hehtaaria hänen metsäänsä.

Kaivosyhtiön suunnittelemassa linjauksessa kaivostie tulisi Kopsan kaivokselta lyhyen matkaa Leväniementietä mennen siitä metsään maantien pohjoispuolella ja tulleen takaisin valtion tielle Kontiopuhdon risteyseen. Tästä risteyksestä on suora yhteys Nivalan ja Haapajärven väliselle kantatielle 27.

Haapajärven kaupungin tekninen lautakunta otti lausuntavaiheessa kantaa tielinjauksiin ja piti kaivosyhtiön tekemää valintaa toiminnallisesti parhaana vaihtoehtona. Lautakunta kuitenkin muistutti, että linjauksella ei saa vaarantaa pohjavesialuetta, ja että linjausta tulee tarkistaa niin, että se rasittaa tasapuolisemmin eri maanomistajia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ely-keskus taas lausuu asiasta vähän eri tavalla kuin kaupunki. Ely-keskuksen lausunnossa Tukesille kerrotaan, että uusi leveä tie pienentää veden määrää Havelanperän vedenottamolle katkaisten pohjaveden virtauksen kaakosta kohti vedenottamoa. Pitkässä lausunnossaan ELY toteaa, että “Tien rakentaminen välittömästi lähteen alapuolelle alentaa pohjaveden pintaa ja hyvin suurella todennäköisyydellä kuivattaa lähdettä.”

Ely-keskus toteaa lausunnossa Tukesille, että “pohjavesien suojelun kannalta lupaa kaivospiirin laajentamiseksi apualueella (VE1a) tieyhteyden rakentamiseksi ei tulisi myöntää. Jos lupa myönnetään, tieyhteyden rakentamiselle tulee hakea vesilain mukaista lupaa Pohjois-Suomen AVI:sta.

Northgold AB:n toimitusjohtajan Mitch Vanderydt vastaa

1. Osaatko sanoa, millä perusteella tievaihtoehto yksi, joka kulkee Lähdekankaalla ja päättyy Kontiolantien ja Tiitonrannantien risteykseen, on valittu? Onko se ainoa mahdollinen valinta, vai voiko Northgoldin kanta asiassa vielä muuttua ja tie kulkeakin jotain toista reittiä Tiitonrannantielle, tai jopa Kalakankaalle? Vaihtoehtoja oli alun perin useita.

- Lupahakemuksen valmistelu sisälsi yhteensä kahdeksan vaihtoehtoisen tieyhteyslinjauksen arvioinnin. Vaihtoehdot arvioitiin erilaisten teknisten, taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten kriteerien mukaan. Arvioinnin perusteella ehdotettu tielinjaus valittiin suositeltavaksi tieyhteysvaihtoehdoksi. Valinta perustui suurelta osin siihen, että tämä vaihtoehto oli lyhyin ja suorin, ja näin ollen sen todettiin olevan taloudellisempi ja häiritsevän vähemmän ympäristöä ja harvempia maanomistajia, Northgold AB:n toimitusjohtaja Mitch Vanderydt toteaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

2. ELY-keskus on lausunnossaan ottanut kriittisen kannan tuohon valitsemaanne vaihtoehtoon. Miten kommentoitte tätä?

– Vaikka Tukes ei ole vielä julkistanut kuulemisajan kommentteja, saimme ELY-keskukselta kommentit ehdotetuista tielinjauksistamme. Näitä arvioidaan ja käsitellään parhaillaan osana kaikkia kuulemismenettelyssä saatuja kommentteja, jotka Tukes julkistaa kuulemismenettelyn päätyttyä.

– Selvennämme myös, että emme itse asiassa tulkinneet mitään ELY:n tai muiden asianosaisten kommenteista erityisen kriittisiksi tekemäämme tievaihtoehtojen arviointia kohtaan, tai negatiivisiksi valittua tievaihtoehtoa kohtaan, lukuun ottamatta joitain pieniä muutoksia ehdotettuun tielinjaukseen. Muutosehdotuksia arvioidaan ja käsitellään parhaillaan, ja ne voivat johtaa ehdotetussa linjauksessa joihinkin pieniin korjauksiin, jotka Tukes myös julkistaa kuulemismenettelyn päätyttyä, Northgold AB:n toimitusjohtaja Mitch Vanderydt kertoo.